برای ارتباط با سایت گالری صنایع دستی اتراب می توانید از فرم روبرو و یا راه های ارتباطی زیر استفاده نمایید:

آدرس فروشگاه اراک برای خرید حضوری:

استان مرکزی، شهر اراک، میدان شورا، مجتمع تجاری خاتم، گالری صنایع دستی اتراب

شماره تلفن تماس: ۰۸۶۳۴۲۲۵۰۳۸

enEnglish :This page is also available in